Superlight med sarg

Den viktmässigt optimala lösningen för lastning av tyngre redskap med en lastförmåga på upp till 2000 kilo. Lastramperna har en körbana som förhindrar slirning och som enkelt kan säkras mot flaket.

Tack vare den extra långa läppen (266 mm lång) kan alla sorters fordon (sprinters, transit etc.) lastas utan att stötfångare eller kaross blir skadade.

Som ett alternativ för att spara plats har Bavaria ett omfattande sortiment med vikbara ramper med ett stabilt aluminiumgångjärn i mitten av ramperna blir längden halverad. Där med kan de i ett kompakt format enkelt få plats i en personbil.

Lastramper typ A
Kapacitet: Upp till 800 kg

I Vikbart utförande med kapacitet upp till 800 kg: